Perrier

NIESAMOWITA PRZYGODA OD PONAD DWóCH DEKAD!

Perrier, ?wiatowy lider na rynku gazowanej wody mineralnej, docenia kluczowe znaczenie designu w komunikacji marki z kolejnymi pokoleniami fanów. Od opakowań po ?wiat marki, od aktywacji po eventy, od supermarketów po tarasy kawiarniane, design jest kluczowy. Od momentu powstania marki w 1863, po raz pierwszy jeden design reprezentuje mark? od Europy po Ameryk? i Azj?.

Symbol estetyki i ekscentryczno?ci francuskiego sposobu bycia: styl typografii Art Nouveau, zosta? przeprojektowany dla wi?kszej elegancji i przejrzysto?ci.

DESIGN P?KAJ?CY W SZWACH!

Fuzja powietrza i wody reprezentuje niezast?pion? si?? energetyzuj?c? Perrier, a unosz?ce si? b?belki przynosz? o?ywienie i ekscytacj?. Dynamizm pod ci?nieniem wyznacza pattern dla ka?dego opakowania, bez wzgl?du na rozmiar.

PERRIER NA KA?D? CHWIL?

Kampania aktywacyjna wprowadza now? strategi? 24/7: deklaruje stabiln? pozycj? przywództwa marki – ciesz si? Perrier, czyst? lub w koktajlu, z rodzin?, w ruchu, z przyjació?mi w domu czy w mie?cie.

IKONIZACJA LIFESTYLE’OWEGO DUCHA PERRIER

W DRAGON ROUGE Stworzyli?my now?, wizualn? warto??/esencj?: litera P chwyta artystycznego, modnego i aspiracyjnego ducha Perrier. Kawiarnie, hotele i restauracje promuj? i podtrzymuj? ikoniczny status Perrier. Wspó?czesna i kreatywna, ozdabia stylowe przedmioty, szykowne gad?ety i meble Perrier.
PRACUJEMY Z PARYSKIM BIUREM DRAGON ROUGE OD PONAD PI?TNASTU LAT NAD NIEZLICZONYMI PROJEKTAMI DESIGNU DLA ROZMAITYCH MAREK. NIEODMIENNIE DOWODZ? SWOJEJ WIELKIEJ PASJI DO DESIGNU, KREATYWNO?CI I PROFESJONALIZMU. DOCENIAM W SZCZEGóLNO?CI ICH UMIEJ?TNO?? UWA?NEGO S?UCHANIA POTRZEB KLIENTóW I ZDOLNO?? PROWADZENIA NAS W CZASACH NIEPEWNO?CI. DESIGN NIE JEST NAUK?. WSPó?PRACOWALI?MY ZE SOB? BLISKO NAD REPOZYCJONOWANIEM MARKI PERRIER. CZ?ONKOWIE ZESPO?U AGENCJI, PROWADZENI PRZEZ MI?DZYNARODOWY ZESPó? Z PARY?A, WE WSPó?PRACY KREATYWNEJ Z LOKALNYMI BIURAMI DRAGON ROUGE W SZANGHAJU, SAO PAULO I NOWYM JORKU, BARDZO WIELE WNIE?LI DO DYSKUSJI, DEMONSTRUJ?C SWOJE ROZUMIENIE TEGO, JAK ZARZ?DZANA POWINNA BY? MARKA GLOBALNA. NAST?PNIE, DRAGON ROUGE SKUTECZNIE ZAMIENI? NOW? STRATEGI? W POT??NY SYSTEM KREATYWNY I BRANDINGOWY. 18 MIESI?CY Pó?NIEJ, PO UDANYM TE?CIE OPAKOWA? I WDRO?ENIU, CIESZYMY SI? NASZYM NOWYM DESIGNEM NA Pó?KACH W AMERYCE Pó?NOCNEJ, EUROPIE, A TAK?E NIED?UGO AZJI. Arnaud Tillon Global Brand Director Perrier